MINDFULNESS

MINDFULNESS - MEDVETEN NÄRVARO

”You can´t stop the waves, but you can learn to surf”

Jon Kabat Zinn


  • Erbjuds till företag som kurs, enstaka tillfälle, i samband med konferens.

Mindfulness är friskvård och därför avdragsgillt.

  • Erbjuds som kurs till privatpersoner
  • Erbjuds som privata sessioner


Att vara medvetet närvarande är ett ess i rockärmen när förändring är konstant, möjlighet till tillgänglighet dygnet runt erbjuds, information i alla kanaler och distraktioner i våra externa och interna miljöer är en vardag. Att vara medvetet närvarande gör att du själv äger denna process och tar tag i tyglarna och med det så får hjärnan också möjlighet att fokusera, vara närvarande och skapa marginaler som ger långsiktighet, en långsiktighet som kan vara avgörande för din mentala hälsa och hur du upplever vågorna i ditt liv. Med mindfulness erbjuds möjligheten att bli en ännu bättre surfare då vi inte kan stoppa, kontrollera eller styra vågorna…


Det kommer mer och mer forskning på vad medveten närvaro kan bidra med i vår tid och nedanstående finns det stöd för i forskningen:


• Minskad upplevelse av stress

• Ökad förmåga att hantera tidspress

• Få ett ökat lugn och en inre stabilitet

• Hitta sätt att hantera ångest och oro

• Ökad förmåga att fokusera

• Ökad uppmärksamhet

• Ökad förmåga att lyssna

• Förbättrad sömn


Länk till forskning på mindfulness

https://www.mindfulnesscenter.se/forskning/forskningsrapporter/mindfulness-behandling-i-grupp-lika-effektivt-som-kbt-vid-depression-och-aangest/


Är du intresserad av delta på en kurs eller få mer information kontakta Stina på info@yogasati.com


Stina G Dahan kommer att hålla i mindfulnesskurserna och är Diplomerad Mindfulnessinstruktör genom Mindfulnesscenter AB, även fördjupningsutbildning inom Mindfulness på arbetsplatsen och Mindfulness i skolan finns med på CV´t.

Andra utbildningar som är med och kompletterar lärandet och stillar nyfikenheten är Leg.Sjukgymnast, ICF-coach och metoder/terapier som ACT – Acceptance and Commitment therapy och Compassion. Metoderna tillsammans bidrar till att skapa förutsättningar för psykologisk flexibilitet och konkreta åtagande för att nå önskade förändringar.


Ser fram emot att mötas i närvaro där tillit, nyfikenhet, tålamod, icke-dömande, släppa taget, icke-strävan och acceptans är vardag. 7 attityder som vägleder oss i livet.
YogaSati

YogaSati, drivs av Stina Dahan. Erbjuder yoga och mindfulness -  öppna klasser på studios i Malmö, kurser, retreats, föreläsningar, inspiration och individuella sessioner. Privatperson, företag, skolor  är alla välkomna!

Namaste


FÖLJ OSS GÄRNAYogaSati drivs av företaget EatMoveLive som erbjuder tjänster inom hållbart arbetsliv och hälsofrämjande ledarskap

© Copyright. All Rights Reserved.

 webb by epafi